Primăria Fântânele județul Mureș

PV selectia dosarelor la concursul pentru muncitor calificat II și IV -3 posturi contractuale