Primăria Fântânele județul Mureș

Comunicat de presă demararea proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ FÎNTÎNELE, JUDEȚUL MUREȘ

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 17.02.2021

 

Comuna Fântânele anunță demararea proiectului

 “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÎNTÎNELE,

JUDEȚUL MUREȘ”

Proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÎNTÎNELE, JUDEȚUL MUREȘ”, cod MySMIS 122881, este implementat de către Comuna Fântânele, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6404/23.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Fântânele, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu, într-o localitate unde aproximativ 15% din copii, care frecventează școala gimnazială aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea și extinderea clădirilor Școlii Gimnaziale Fântânele, în comuna Fântânele.

2. Introducerea programului de tip ”Școala după școală” pentru asigurarea în special elevilor din categorii defavorizate șansa de a se adapta la cerințele educaționale prin sprijinul oferit de către cadrele didactice în rezolvarea temelor de casă și în procesul de învățare peste orarul normal de dimineață.

3. Implicarea persoanelor vârstnice din satul Fântânele, aparținătoare grupului cu risc crescut de izolare socială, în regim de voluntariat în programul școlar prin activități interactive organizate împreuna cu elevii scolii.

4. Accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare prin dotarea școlii cu echipamente performante, conform celor mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile.

5. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.

6. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 6.899.223,95 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 6.221.378,05 lei (din care 5.396.093,23 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 825.284,82 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul național).

Dată începere proiect: 26.02.2018                                                 

Dată finalizare proiect: 30.09.2022

Date de contact beneficiar:

UAT Comuna Fântânele, Județul Mureș,

547235 Fântânele, str. Principală, nr. 124, Tel/Fax: 0265-580.112, E-mail: fintinele@cjmures.ro

http://regio-adrcentru.ro/

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

https://mfe.gov.ro/