Primăria Fântânele județul Mureș

Comunicat de presă demararea proiectului REABILITAREA ȘI EXTINDEREA ȘCOLII GIMNAZIALE CĂLIMĂNEȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 31.05.2019

Comuna Fântânele anunță demararea proiectului

 “REABILITAREA ȘI EXTINDEREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”

Proiectul ”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”, cod MySMIS 120643, este implementat de către Comuna Fântânele, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3695/29.01.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Fântânele, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu, într-o localitate unde peste jumătate din copiii, care frecventează școala gimnazială, aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Gimnaziale Călimănești, în comuna Fântânele.

2. Creșterea ariei utile/elev în cadrul clădirii școlii, asigurând astfel spațiul necesar derulării în condiții comode a procesului educațional.

3. Introducerea programului de tip ”Școala după școală” pentru asigurarea în special elevilor din categorii defavorizate șansa de a se adapta la cerințele educaționale prin sprijinul oferit de către cadrele didactice în rezolvarea temelor de casă și în procesul de învățare peste orarul normal de dimineață.

4. Accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare prin dotarea școlii cu echipamente performante.

5. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.

6. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 3.117.131,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 3.044.468,01 lei (din care 2.640.610,01 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională si 403.858 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget național).

Dată începere proiect: 22.03.2017

Dată finalizare proiect: 31.10.2020

Date de contact beneficiar:

UAT Comuna Fântânele, Județul Mureș

547235 Fântânele, str. Principală, nr. 124, Tel/Fax: 0265-580.112, E-mail: fintinele@cjmures.ro

http://www.adrcentru.ro/

http://www.inforegio.ro 

http://www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro