Primăria Fântânele județul Mureș

ANUNT facilitati fiscale la impozit/taxa cladiri

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA FÂNTÂNELE                                                                        

 

 

                                              ANUNȚ!!!

 

 Prin prezenta Vă aducem la cunoștință că potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 43/24.07.2020, s-au aprobat următoarele facilități fiscale:

1.     Reducerea cu o cotă de 50%, a impozitului anual pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

2.     Scutirea în procent de 50% de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a Comunei Fântânele, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Cererile se pot depune la Primăria Fântânele (cereri tipizate se ridică de la Compartimentul taxe și impozite) până la data de 15.09.2020 însoțite de declarația pe propria răspundere în cazul întreruperii totale a activității potrivit prevederuilor legale, ori însoțite de Certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității.

 

                                                  Primar,

                                            Ing. Varga Jozsef