Primăria Fântânele județul Mureș

Anunt de participare culte 2019

COMUNA FÂNTÂNELE, cu sediul în Fântânele nr. 124, jud Mureș, telefon : 0265580112, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare anunță acordarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 70.000 lei pentru cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Fântânele.

Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: renovare sau construire biserică și anexă bisericească, repararea lăcașurilor de cult; conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.

Durata programului: anul 2019.

Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Primăriei comunei Fântânele, nr. 124 jud Mureș. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 8 iulie 2019, ora 16,00.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 9 - 10 iulie 2019

Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate procura de la sediul Comunei Fântânele, Nr. 124. Jud Mureș, email: fintinele@cjmures.ro